Overturismus

S rostoucím trendem v cestování začínají mít v mnoha zemích, a především ve velkých městech, problémy. Vzniká zde takzvaný overturismus z anglického slova „over“ v překladu přes/nad. V praxi to znamená, že je na těchto místech přelidněno. Místní občané jsou utlačováni turisty a ti po sobě v mnoha případech zanechávají znatelnou stopu. Chovají se nepořádně, zanechávají za sebou odpadky apod. Některá velká města již začínají podnikat různá opatření proto, aby alespoň částečně omezili příliv turistů. Například v přístavních městech omezují vjezdy a kotvení velkých výletních lodí, jinde zakazují vjezd zájezdových a vyhlídkových autobusů do historických center měst.
město Dubrovník
Omezuje se i výstavba nových ubytovacích a restauračních zařízení i pronájem nemovitostí občanům s cizí státní příslušností. Některé destinace dokonce zavadí i tzv. turistickou daň, která má omezit davy turistů. Na druhou stranu lokalitě přináší příjem na zlepšení infrastruktury, pomáhá získat prostředky na opravy škod, které z velké části způsobily návštěvníci.
Mezi města, která se s overturismem začínají ve velkém potýkat patří evropské metropole jako je Paříž, Londýn, Řím, Barcelona. Ale i, v dřívějších letech méně navštěvovaná, Kodaň nebo Dubrovník. Ten získal na oblíbenosti po natáčení série Hra o trůny, kde sehrál roli Králova přístaviště. Nyní čelí nájezdům a návštěvám fanoušků z celého světa. Jelikož se cestování stává levnější záležitostí, a není již výsadou movitějších z nás, cestovatelé a dobrodruzi se dostávají až do míst, která byla dříve panenskou přírodou, člověkem nedotčenou. Například Filipíny, Thajsko, Mauricius nebo dokonce Mount Everest jsou hojně navštěvovány, i když se to na první pohled nezdá. Nedávná kauza front na Mount Everest obletěla svět.
cestování letadlem
Nemusíme hledat ani za hranicemi, s overturismem se potýkáme i u nás. Matičku stověžatou denně navštíví také pěkná dávka turistů. Hojně navštěvované jsou i přírodní památky a úkazy, kterých je česká krajina plná. Například adršpašské skály čelí velkému náporu předavším z nedalekého Polska a již přemýšlí, jak této památce alespoň nějakým způsobem odlehčit.

CategoriesCestování