Jeden i více autorů


Je jedno, zda jste autor sám nebo je vás více, staÄí, že jste vymysleli nÄ›co nového, co jde průmyslovÄ› využít a nikdo pÅ™ed vámi na to jeÅ¡tÄ› nepÅ™iÅ¡el. Technologii, výrobek nebo tÅ™eba i lék. PÅ™edejdÄ›te zneužití vaÅ¡eho vynálezu, nenechte se obrat o úspÄ›ch a s tím pÅ™icházející výhody. ZaÅ™iÄte si pro svůj vynález patent a staňte se výhradními uživateli. Pouze vy tak budete rozhodovat a udÄ›lovat souhlas s tím, komu bude udÄ›lena licence a zda vůbec udÄ›lena bude. Vy budete mít jistotu, že nedojde k zneužití vaÅ¡eho vynálezu.

Pár kroků k cíli

Nejprve vÅ¡ak musíte podat pÅ™ihlášku a rozbÄ›hnout celé řízení o udÄ›lení tohoto ochranného dokumentu. UdÄ›lat to můžete různými způsoby, osobnÄ›, písemnÄ› i elektronicky. Pouze vyplníte pÅ™ihlášku a žádost o patent. PÅ™idáte potÅ™ebné nákresy a technické specifikace a zaplatíte urÄitý poplatek. PÅ™esné instrukce dostanete od Úřadu průmyslového vlastnictví. BÄ›hem Äekaní se musíte obrnit trpÄ›livostí, vynález i žádost budou podrobeni přísné kontrole. Obvykle to trvá nÄ›kolik mÄ›síců. Vzejdete-li ale jako vítÄ›z a ochranný dokument vám bude udÄ›len, investice i Äekání se vám brzy vrátí.