Když máte 60 minut na únik z místnosti

Hra spočívá v tom, že jste v uzavřeném prostoru s několika dalšími hráči a máte zpravidla hodinu na to, abyste se rozluštěním různých úkolů dostali ven. První hra vznikla v